Terms and Conditions

Terms and Conditions ( ข้อบังคับและเงื่อนไข ) ufabettimesm3 ผู้ให้บริการเดิมพันออนไลน์อันดับหนึ่งของประเทศ ได้มีการกำหนดเงื่อนไข และข้อบังคับต่าง ๆ ในการเข้าใช้บริการ เพื่อความเป็นมาตรฐานของผู้ให้บริการ และเพื่อความถูกต้องตามกฎหมาย โดยผู้เข้าใช้บริการทุกท่าน จะต้องมีการศึกษาข้อบังคับต่าง ๆ ให้เข้าใจ ก่อนที่จะเข้าใช้บริการ ซึ่งกฎหมายระบบต่าง ๆ ของทางผู้ให้บริการ ufabettimesm3 ก็จะมีดังต่อไปนี้

Terms and conditions (ข้อบังคับและเงื่อนไข)

Terms and Conditions ข้อบังคับและเงื่อนไขในการเข้าใช้บริการ

  1. ผู้เข้าใช้บริการกับ ufabettimesm3 จะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป และข้อมูลที่ใช้ในการสมัครสมาชิกจะต้องเป็นความจริงทั้งหมด หากตรวจพบว่าอายุไม่ถึง 18 ปี หรือมีการให้ข้อมูลเท็จ ทางผู้ให้บริการจะทำการยกเลิกสมาชิกทันที และทางผู้ให้บริการมีมาตรการในการจัดเก็บข้อมูลอย่างรัดกุม ซึ่งจะไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล
  2. ผู้เข้าใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามกฎ และเงื่อนไขข้อบังคับต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ทั้งเรื่องของการวางเดิมพัน การลงเงินเดิมพัน การฝากหรือถอนเงิน และข้อกำหนดในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มีเงื่อนไข
  3. หากเกิดความเสียหายในระหว่างการเข้าใช้บริการ ที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ทางผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  4. หากตรวจพบว่ามีการกระทำผิด หรือละเมิดข้อกำหนดของผู้ให้บริการ ทางผู้ให้บริการสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ทันที โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
  5. ทางผู้ให้บริการสามารถปรับเปลี่ยนข้อบังคับ และปรับปรุงเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราย
  6. สื่อและข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่บน ufabettimesm3 ทางผู้ให้บริการเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว ห้ามมิให้ผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลง หรือคัดลอกข้อมูลโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต หากฝ่าฝืนผู้ให้บริการสามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้ทันที
  7. หากมีข้อสงสัย พบปัญหาจากการใช้งาน หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ contact@ufabettimesm3
  8. การเข้าใช้บริการกับ ufabettimesm3 ถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ทางผู้ให้บริการได้กำหนดขึ้น โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

 

สมัครสมาชิก